ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล"MOE AWARDS" ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256 "ประเภทบุคคลดีเด่นและสถานศึกษษดีเด่น"
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:42  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานคณะทำงานและประธานบรรณาธิการการจัดทำคู่มือฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:35  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:13  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรแกนนำ สพฐ. ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:09  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:54  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:54  อ่าน 641 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “โรงเรียนรักษาศีล ๕ ดีเด่น”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:53  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๖”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:52  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “หนึ่งแสนครูดี” ปีที่ ๑ โดยคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:52  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “ครูสอนดี” โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:51  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..