กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุพัตรษร รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธนาภรณ์ เบียดขุนทด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย