คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารีด๊ะห์ รสดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา