คณะผู้บริหาร

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารีด๊ะห์ รสดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา