ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียนออนไลน์
ใบสมัครเรียนออนไลน์ โดยให้นักเรียนสแกน QR Code กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วให้นำหลักฐาน ประกอดด้วย
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร ของนักเรียน
- สำเนา ใบ ปพ.1
-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ผู้ปกครอง
ให้นำส่งที่โรงเรียนในวันสอบคัดเลือก
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 185 ครั้ง