ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการทำแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ตามลิ้งค์ หรือแสกน QR CODE ตามที่แนนมานี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKkj3ryXE2HtFMPoMs7lYejEEXGkHEk3ObbSXzueRhwKcisQ/viewform
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 586 ครั้ง