ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ o-net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 32) 08 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 47) 17 พ.ย. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 40) 16 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 69) 10 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 73) 06 พ.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 41) 10 ต.ค. 60
คุรุสภาขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย (อ่าน 54) 10 ต.ค. 60
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับลงทะเบียนนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน (อ่าน 116) 27 มี.ค. 60
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 163) 14 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี (อ่าน 206) 07 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 186) 14 พ.ย. 59