ภาพกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี
วันที่ 23-25 กันยายน 2563 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการโรงเรียนสุจริต ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,15:18   อ่าน 37 ครั้ง