ภาพกิจกรรม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) นำโดย
ดร.ถวิล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ ซึ่งในการนี้มี นายสุเทพ ธีรัชสกุล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายงาน เข้าร่วมการตรวจเยี่มในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,16:02   อ่าน 87 ครั้ง